Aanvragen

Een aanvraag voor financiële ondersteuning altijd via de website indienen.
Stichting Ronde Venen Fonds vergadert in principe iedere laatste woensdag van de maand.
De vragenlijst dient volledig te worden ingevuld.

Aanvraagformulier