Introductie

Stichting Ronde Venen Fonds steunt sociaal maatschappelijke projecten in het werkgebied van de voormalige Bondsspaarbank Mijdrecht in de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Vinkeveen.


Wat doet het fonds

Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten, die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.


Geschiedenis

Het Fonds is voortgekomen uit de Stichting Bondsspaarbank Mijdrecht, voorheen Nutsspaarbank Mijdrecht, opgericht in 1884. Deze bank werd onderdeel van ABN-Amro bank via resp. VSB bank en Fortis bank. Een deel van de opgebouwde reserves van de spaarbank werd bestemd voor een goede doelen fonds. Op 27 mei 1992 werd de Stichting VSB Fonds De Ronde Venen opgericht, thans de Stichting Ronde Venen Fonds.

De Bondsspaarbank Mijdrecht in 1988