Introductie


Stichting Ronde Venen Fonds heeft als doel vrijwillige financiële ondersteuning te geven aan sociaal maatschappelijke projecten in het werkgebied van voormalige Bondsspaarbank Mijdrecht in de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Vinkeveen.

Wat doet het fonds

Stichting Ronde Venen Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten, die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.

Geschiedenis

De Stichting Ronde Venen Fonds is voortgekomen uit de Stichting Bondsspaarbank Mijdrecht, voorheen Nutsspaarbank Mijdrecht, opgericht in 1884. De Bondsspaarbank Mijdrecht werd uiteindelijk onderdeel van ABN*AMRO bank via respectievelijk VSB Bank en Fortis.

Een substantieel deel van de opgebouwde reserves van de spaarbank werd bestemd voor een op te richten fonds voor goede doelen. Op 27 mei 1992 werd de Stichting VSB Fonds De Ronde Venen opgericht, thans de Stichting Ronde Venen Fonds. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door oud-bestuursleden en directie van de voormalige Stichting Bondsspaarbank Mijdrecht.

 

De Bondsspaarbank Mijdrecht in 1988