Voorwaarden

Procedure

 • Aanvragen dienen altijd via de website te worden ingediend
 • Het besluit over de aanvraag wordt in beginsel binnen twee maanden genomen
 • De uitslag is schriftelijk
 • Het bestuur van het Fonds beslist over een aanvraag, er is geen beroepsmogelijkheid
 • Het Ronde Venen Fonds maakt geen gebruik van social media

In aanmerking komen projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het terrein van:

 • Kunst en cultuur (incl. behoud van nationaal erfgoed)
 • Sport en recreatie
 • Educatie
 • Natuur en milieu
 • Algemeen maatschappelijk

Voorwaarden

 • Uitsluitend in de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, Vinkeveen en De Hoef
 • Uitsluitend rechtspersonen of een georganiseerde groep
 • Projecten met een sociale, culturele of ideële strekking
 • Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn
 • Projecten moeten een belang voor de bevolking hebben
 • Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd
 • Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dient binnen een jaar na toekenning plaats te vinden

Beperkingen

 • Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel
 • Een aanvraag is projectgebonden en voor een bepaalde periode, nooit van permanente duur
 • Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking
 • Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking
 • Projecten van instellingen met vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking
 • Het Fonds heeft recht op restitutie van toegekende bijdragen als het project niet doorgaat of als onjuiste informatie is gegeven of als niet aan de voorwaarden werd voldaan